Antennekabel

Umiddelbart så kan antennekabler synes ens, men det er langt fra tilfældet. Der kan være stor forskel på antennekabel, i forhold til kvalitet i forhold til at lede signalet uden tab og i forhold til at beskytte mod udefra kommende støj.

godkendte antennestik YouSee Ready Stofa ApprovedYouSee ready antennekabel – Køb et godkendt antennekabel

Som tidligere nævnt så kan du ikke umiddelbart, blot ved at kigge på et antennekabel, se om det er af god kvalitet. Derfor kan det anbefales at gå efter antennekabler der er godkendt af YouSee eller Stofa. Yousee Ready mærket som betyder at YouSee har forholdt sig kritisk til produktets egenskaber og er din garanti for at produktet er i top.

Færdigmonterede antennekabler

Antennekabel monteret

Der sælges rigtig mange færdigmonterede antennekabler i dag. Det er lettere end selv at købe kabel i metermål og montere stik, men kvaliteten af disse antennekabler er ikke altid god. Problemet er at der ofte spares på afskærmningen i antennekablerne, så udefrakommende støj kan forstyrre tv-modtagelsen. En test kabel-tv udbyderen YouSee foretog i 2011 viste at rigtig mange kabler var alt for dårligt afskærmede og det galt også dyrere antennekabler. Kun to ud af de i alt 19 testede kabler op til de krav, som Yousee stiller, før kablerne kan få mærkatet Yousee Ready.

Kig derfor efter et færdigmonteret antennekabel mærket med YouSee Ready eller Stofa Approved.

Antennekabel metermål YouSee godkendtGodkendt antennekabel i metermål

Antennekablet DG2-3ZH fra DKT COMEGA, er et sikkert valg og Yousee Ready mærket. Selv om det er dyrere end standard antennekabler, så kan det spare mange ærgrelser at købe kvalitet fra starten. Kan anvendes både indendørs og udendørs (dog ikke ved direkte nedgravning).Antennekabel til nedgravning

Det er vigtigt at benytte et korrekt antennekabel, såfremt antennekablet skal nedgraves direkte i jorden. Yderplastkappen skal til udendørsbrug være af PE, mens PVC  er beregnet til indendørsbrug. Typisk så er jordkabler med sort yderkappe.

Antennekabel nedgravning jord

Antennekabel elementer

Et antennekabel består af flere elementer:

 • Inderleder
  (helst af ren kobber, billige kabler bruge ofte forkobberet stålinderleder)
 • Isolering omkring inderlederen
 • Alufolie
 • Kabelskærm
  (De flettede metaltråde, jo tættere flettet jo bedre)
 • Plastkappe
  (Halogenfri kan anbefales, afgiver ikke giftige gasser ved brand)

Den mest almindelige antennekabel tykkelse er mellem 6-7 mm.